Oog voor kwaliteit

Kwaliteit is het resultaat van procesbeheersing. De combinatie van een gezonde organisatie
en de juiste mensen is hier onmisbaar in. Om onze kwaliteit te waarborgen zijn wij er op gericht
om onszelf en de organisatie continu te verbeteren.

Hortec beschikt over AS9100 luchtvaart kwaliteitsmanagement certificaat.
Ook worden onze medewerkers jaarlijks getraind voor IPC-610-A.
De productie kan plaats vinden conform Klasse II en Klasse III.