Multi-Cycle Management

Multi-Cycle Management voor industriële elektronica

Voor industriële elektronica die in kleine series geproduceerd wordt, geldt vaak dat de ontwikkelkosten de hoog zijn ten opzichte van de productiekosten. Dit leidt er toe dat de life cycle van een dergelijke elektronica niet gekoppeld is aan het gebruikelijke product life cycle model, waarin de life cycle vanuit een sales perspectief bekeken wordt, zie onderstaande:

Bron afbeelding: Assignmentpoint

 

Afwijkende product life cycle voor industriële elektronica

Een bijkomende reden voor de afwijkende product life cycle is dat industriële elektronica doorgaans een onderdeel is van een eindproduct, waarbij het eindproduct ook zonder het aanpassen van de elektronica aangepast en verbeterd kan worden. In die zin is de invloed van concurrerende producten, zoals dit bij eindproducten geldt, voor de industriële elektronica vaak niet van toepassing.

De life cycle in relatie tot obsolesence

De life cycle van industriële elektronica wordt daardoor in veel gevallen bepaald door de leverbaarheid van de PCBA. Een PCBA blijft dan net zo lang in productie tot de leverbaarheid van één of meerdere componenten een probleem gaat geven omdat deze obsolete worden. Op dat moment kan eventueel nog uitgeweken worden naar het brokers-circuit, maar met de onzekerheid die dit brengt op het gebied van kwaliteit en kosten, wordt dan vaak de stap genomen tot een redesign. Dat moment wordt dan ook vaak gebruikt om een functionele upgrade te geven vanuit jaren van gebruikservaringen.

Multi-Cycle Management

Vanuit dat perspectief heeft Hortec een eigen methodiek ontwikkeld om haar klanten te ondersteunen. Hierin wordt de verkrijgbaarheid van elektronica, gekoppeld aan eventueel gewenste upgrades, over een langere tijd gegarandeerd. Wij noemen dit Multi-Cycle Management:

De product life cycle voor elektronica begint met een design fase, wat resulteert in prototypes, een fase van opschaling van productie en tenslotte volgt een fase van serieproductie. Waar na een periode van serieproductie vaak problemen in relatie tot obsolesence ontstaan, zien wij dit als een mogelijkheid om een design een upgrade te geven. Doordat Hortec in-house ontwikkeling én productie heeft, kunnen de fases tussen het starten van een re-design en het opschalen tot serieproductie in een relatief korte periode gerealiseerd worden. Bij een tijdige start leidt dit tot een naadloze overgang van de ene life cycle van de elektronica naar de volgende life cycle. Dit proces kan meerdere keren herhaald worden. Vandaar de term Multi-Cycle Management.

Tijdig starten

Zoals aangegeven is een tijdige start noodzakelijk voor een naadloze overgang. De vraag is hoe je dit kan bereiken. Omdat een bedrijf dat PCBA’s maakt al gauw met 10000+ verschillende componenten werkt, levert een nauwe samenwerking met leveranciers hierin een belangrijke bijdrage. Vanuit de supply chain volgen direct de meldingen als bij een specifiek component een wijziging in de leverbaarheid zich voordoet. Over het algemeen worden deze meldingen in een dusdanig vroeg stadium gegeven dat we voldoende ruimte is om hierop te anticiperen. Vervolgens zal in overleg een traject hiervoor uitgezet worden.

Voorkomen is beter dan genezen

Omdat een re-design traject kosten en onzekerheden met zich mee brengt, is het in de meeste gevallen wenselijk om dit niet elke paar jaar uit te hoeven voeren. Daarom zorgt Hortec er voor dat voor nieuwe design (en re-designs) bij key-components gekozen wordt voor onderdelen waarbij langdurige beschikbaarheid gegarandeerd is of in ieder geval verwacht mag worden. Aandacht hiervoor in de voorfase scheelt risico’s en kosten achteraf.

Verbeterde beheersing over leverbaarheid

Het doel achter Multi-Cycle Management is het verkrijgen van een betere beheersing over de leverbaarheid van de PCBA’s in industriële elektronica. Door het beschikbaarheidsproblemen in een vroeg stadium te onderscheppen en snel de fases voor een re-design door te lopen, kunnen gebruikers zonder tussenperiodes beschikken over hun industriële elektronica, ook al komen de PCBA’s voort uit meerdere life cycles. De zekerheid die dit biedt zorgt voor een grotere beheersing in de supply chain.